Josef Nestler, výškové práce, kácení stromů

Kácení stromů

Popiska Popiska Popiska Popiska

Výhody kácení horolezeckou technikou

Máte přerostlý strom těsně u zdi Vašeho rodinného domku? Přečuhují větve sdtoleté lípy nad střechu Vaší rekreační chalupy? Nebo máte vysoký topol v prudké stráni na vaší zahradě?

Ve všech těchto případech je kácení klasickým způsobem velmi obtížné a mnohdy nemožné. Pokud totiž bychom káceli odspodu jedním řezem těsně nad zemí, jak je klasický postup, došlo by k ohrožení okolí padajícím kmenem. A v případě, kdy mnohutné staré větvě přečuhují nad střechu chalupy by uříznutá větev spadla rovnou na ni.

V popsaných obtížných případech máte dvě možnosti. Buďto využít moderní techniku a nechat si strom pokácet po částech z výškové plošiny, nebo využít kácení horolezeckou technikou.

Kácení horolezeckou technikou má oproti kácení z výškové plšiny jednu zásadní výhodu. Obvykle je daleko levnější, protože horolezecké vybavení pro kácení je velmi levné v porovnání se specializovanou technikou.

V řadě případů ani nelze s výškovou plošinou zajet ke stromu, to je např. případ, kdy je strom v prudké nepřístupné stráni.

Kácení stromů horolezeckou technikou, rozřezání pokáceného kmene

Postup kácení

Strom si nejdříve pokud možno přijedeme prohlédnout, abychom o něm měli základní požadavky. Prohlídka na místě je velmi důležitá, abychom mohli vyloučit jakékoliv riziko při kácení.

Po prohlídce navrhneme optimální postup pokácení tak, aby byl naprosto bezpečný, co nejrychlejší a nejlevnější. Potom odhadneme cenu a pokud Vám bude vyhovovat, můžeme ihned kácet.

Při kácení rizikových stromů postupujeme takto:

  • začínáme kácet od koruny strumu, nejprve odstraníme velké větve,
  • poté odstraníme všechny ostatní větve,
  • nakonec po částech odřezáváme zbylý kmen,
  • větve spouštíme pomocí lanové techniky, pokud je dostatek prostoru, je možné větve schazovat

Pokud máte k pokácení obtížně přístupný strom, nebo jsou přítomny jiné rizikové faktory, nechejte si od nás vypracovat zdarma posudek na pokácení rizikového stromu. Kontaktujte nás pro více informací !

Kácení stromů horolezeckou technikou v obzvláště obtížných podmínkách